Milionowa łapówka dla prokuratora i fałszowanie dowodów w sprawie zabójstwa

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, w tym prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Praga Północ w Warszawie. Śledztwo prowadzili funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA.

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa trafił akt oskarżenia przeciwko prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Praga Północ w Warszawie oraz trzem innym osobom. Wszyscy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy warszawskiej Delegatury CBA. Ustalenia śledczych wskazują na wręczenie korzyści majątkowej oraz korzyści osobistych  prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Praga Północ w Warszawie.

Chodziło o korzyść majątkową w wysokości 1 mln zł oraz korzyści osobiste w postaci koszul, biletów na mecz piłkarski Polska Izrael podczas Euro 2019, alkoholu, sponsorowanych posiłków. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wykazał, że w zamian za ,,gratyfikacje” dopuścił się naruszenia przepisów prawa poprzez uchylenie tymczasowego aresztu stosowanego wobec podejrzanego o zabójstwo, wbrew istnieniu przesłanek do dalszego jego stosowania, a także  poprzez tworzenie nieprawdziwych dowodów na niewinność tej osoby oraz przekazywanie informacji ze śledztwa.

W październiku 2020 roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Praga Północ w Warszawie i wyraziła zgodę na jego zatrzymanie.

Sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który nie został uchylony do czasu skierowania aktu oskarżenia.

Źródło CBA