Notariusz zatrzymany przez CBA. Miał działać w grupie „fabryki faktur”

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA zatrzymali warszawskiego notariusza. Jest on podejrzany o popełnienie szeregu przestępstw dotyczących poświadczenia nieprawdy w sporządzonej dokumentacji notarialnej związanej z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej tzw. „fabryki faktur”. Grupa działała w latach 2012-2021 i poprzez około 150 podmiotów gospodarczych wystawiła dla setek odbiorców faktury kosztowe o wartości około 1 mld zł, które następnie posłużyły do zaniżania zobowiązań publicznoskarbowych.

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił mu 14 zarzutów. Jednocześnie funkcjonariusze CBA przeprowadzili czynności procesowe w kancelarii notarialnej prowadzonej przez zatrzymanego, w celu ujawnienia i procesowego zabezpieczenia dowodów popełnionych przestępstw.

Zatrzymanie notariusza jest efektem śledztwa prowadzonego przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez notariuszy, w związku ze sporządzanymi przez nich aktami notarialnymi związanymi z zakładaniem, przenoszeniem oraz wprowadzaniem zmian w spółkach kapitałowych prawa handlowego, które to czynności miały charakter pozorny, bądź też zostały przeprowadzone z rażącym naruszeniem prawa.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanego wolnościowe środki zapobiegawcze.

Źródło CBA
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra