Bossowie Pruszkowa trafili do aresztu. Policja wciąż szuka Kręconego

Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił wszystkie prokuratorskie zażalenia na postanowienie o odmowie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych tzw. „grupy pruszkowskiej” – Leszka D., Janusza P., Andrzeja Z. i Krzysztofa Ostojskiego.

Przychylając się w całości do argumentacji prokuratora, Sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od chwili zatrzymania.

Leszek D., Janusz P. zostali już zatrzymani i osadzeni we właściwym areszcie śledczym. Wobec Andrzeja Z. wdrożono tymczasowe aresztowanie także w niniejszej sprawie.

Czwarty z podejrzanych – Krzysztof Ostojski ps. Kręcony ukrywa się przed organami ścigania, 2 marca został wobec niego wydany list gończy.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące działalności tzw. grupy pruszkowskiej. W toku postępowania 26-28 stycznia zatrzymano i doprowadzono do prokuratury podejrzanych Krzysztofa Ostojskiego ps. Kręcony, Leszka D. ps. Wańka i Janusza P. ps. Parasol oraz doprowadzono podejrzanego Andrzeja Z. ps. Słowik.

Podejrzani usłyszeli m.in. zarzuty: kierowania gróźb pozbawienia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu celem doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wywierania bezprawnego wpływu na świadka oraz udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych.

29 stycznia Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nie uwzględnił wniosków prokuratora o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania. Prokurator nie zgodził się z decyzją sądu i niezwłocznie ją zaskarżył. Dopiero na skutek zażaleń prokuratorskich, sąd zastosował wobec podejrzanych izolacyjny środek zapobiegawczy.

Źródło Prokuratura