Zbigniew Stonoga ponownie w tarapatach. Wydano za nim kolejny Europejski Nakaz Aresztowania

Sąd Okręgowy w Lublinie uwzględnił wniosek Prokuratury Regionalnej w Lublinie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania za Zbigniewem Stonogą podejrzanym o działanie na szkodę Fundacji swojego imienia, przywłaszczenie 253 tyś zł pochodzących z wpłat darczyńców i uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu, a także pranie brudnych pieniędzy.

Jak wynika z ustaleń śledztwa podejrzany przeznaczył przywłaszczone środki w kwocie 217 tysięcy złotych na zakup żetonów do gry w jednym z warszawskich kasyn. Pozostałe pieniądze rozdysponował poprzez udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 11 tysięcy złotych oraz zapłatę honorarium adwokackiego i zwrotu kosztów procesowych  w prywatnej sprawie w wysokości 25 tysięcy złotych.

Zarzuty w tej sprawie Zbigniew Stonoga usłyszał w połowie października 2020 r. Pomimo wniosku prokuratury, Sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Od tamtego czasu Stonoga ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Wobec tego, Prokuratura Regionalna w Lublinie wystąpiła do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, a następie po zastosowaniu tymczasowego aresztowania wdrożyła poszukiwania litem gończym oraz wystąpiła do Sądu Okręgowego w Lublinie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania podejrzanego. Dziś Sąd wniosek Prokuratury uwzględnił.

To już kolejny Europejski Nakaz Aresztowania wydany za Zbigniewem Stonogą Wcześniej Sąd Okręgowy w Lublinie wydał ENA w śledztwie, w którym podejrzany jest o kilkanaście przestępstw, w tym  przywłaszczenie powierzonych środków finansowych w kwocie ponad 900 tysięcy złotych oraz pranie brudnych pieniędzy. Ponadto Stonoga jako prezes fundacji nielegalnie organizował loterie, a także wbrew przepisom ustawy o rachunkowości nie sporządził i nie złożył sprawozdań finansowych fundacji za lata 2016 -2019. Zbigniew Stonoga został zatrzymany na terenie Holandii 8 stycznia. Aktualnie trwa procedura związana z wydaniem podejrzanego Polsce.

Wydany dziś przez Sąd Okręgowy w Lublinie ENA, będzie stanowił dla organów holenderskich podstawę do wydania podejrzanego Polsce również w tej sprawie.

Przestępcza działalność Zbigniewa Stonogi trwa od wielu lat. W okresie od 2000 do 2020 r. sądu różnych instancji wydały 20 orzeczeń skazujących go. Jako skazany odbywał on wielokrotnie kary bezwzględnego pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności, wymierzano mu również grzywny.

Podejrzany karany był głównie za przestępstwa przeciwko mieniu, tj. oszustwa i przywłaszczenia. Skazywany był również za przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, a także fałszowanie dokumentów, czy składanie fałszywych zeznań.

Źródło Prokuratura