Zbigniew Stonoga ponownie w tarapatach. Wydano za nim kolejny Europejski Nakaz Aresztowania

Sąd Okręgowy w Lublinie uwzględnił wniosek Prokuratury Regionalnej w Lublinie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania za Zbigniewem Stonogą podejrzanym o działanie na szkodę Fundacji swojego imienia, przywłaszczenie 253 tyś zł pochodzących z wpłat darczyńców i uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu, a także pranie brudnych pieniędzy.

Jak wynika z ustaleń śledztwa podejrzany przeznaczył przywłaszczone środki w kwocie 217 tysięcy złotych na zakup żetonów do gry w jednym z warszawskich kasyn. Pozostałe pieniądze rozdysponował poprzez udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 11 tysięcy złotych oraz zapłatę honorarium adwokackiego i zwrotu kosztów procesowych  w prywatnej sprawie w wysokości 25 tysięcy złotych.

Zarzuty w tej sprawie Zbigniew Stonoga usłyszał w połowie października 2020 r. Pomimo wniosku prokuratury, Sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Od tamtego czasu Stonoga ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Wobec tego, Prokuratura Regionalna w Lublinie wystąpiła do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, a następie po zastosowaniu tymczasowego aresztowania wdrożyła poszukiwania litem gończym oraz wystąpiła do Sądu Okręgowego w Lublinie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania podejrzanego. Dziś Sąd wniosek Prokuratury uwzględnił.

To już kolejny Europejski Nakaz Aresztowania wydany za Zbigniewem Stonogą Wcześniej Sąd Okręgowy w Lublinie wydał ENA w śledztwie, w którym podejrzany jest o kilkanaście przestępstw, w tym  przywłaszczenie powierzonych środków finansowych w kwocie ponad 900 tysięcy złotych oraz pranie brudnych pieniędzy. Ponadto Stonoga jako prezes fundacji nielegalnie organizował loterie, a także wbrew przepisom ustawy o rachunkowości nie sporządził i nie złożył sprawozdań finansowych fundacji za lata 2016 -2019. Zbigniew Stonoga został zatrzymany na terenie Holandii 8 stycznia. Aktualnie trwa procedura związana z wydaniem podejrzanego Polsce.

Wydany dziś przez Sąd Okręgowy w Lublinie ENA, będzie stanowił dla organów holenderskich podstawę do wydania podejrzanego Polsce również w tej sprawie.

Przestępcza działalność Zbigniewa Stonogi trwa od wielu lat. W okresie od 2000 do 2020 r. sądu różnych instancji wydały 20 orzeczeń skazujących go. Jako skazany odbywał on wielokrotnie kary bezwzględnego pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności, wymierzano mu również grzywny.

Podejrzany karany był głównie za przestępstwa przeciwko mieniu, tj. oszustwa i przywłaszczenia. Skazywany był również za przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, a także fałszowanie dokumentów, czy składanie fałszywych zeznań.

Źródło Prokuratura
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra