Naćpany kierowca autobusu spowodował wypadek. Akt oskarżenia trafił do sądu

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi U., któremu zarzuca się sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Tomasz U. dopuścił się powyższego czynu będąc pod wpływem amfetaminy.

Do zdarzenia objętego aktem oskarżenia doszło w dniu 25 czerwca 2020 r. w Warszawie na trasie Mostu Grota-Roweckiego. Tomasz U. prowadził miejski autobus linii 186. Około godziny 12.30 poruszał się jezdnią pomocniczą mostu od ul. Modlińskiej w kierunku ul. Wybrzeże Gdyńskie.

Kierowca nie wykonał manewru zmiany pasa i poruszając się na wprost po pasie jezdni prowadzącym do zjazdu z trasy uderzył w bariery energochłonne. Uderzenie spowodowało wybicie autobusu i jego przerwanie na przegubie.Przednia połowa pojazdu spadła w przestrzeń pomiędzy wiaduktem mostu i ulicą, druga zaś pozostała na moście.

W wyniku powyższego zachowania na skutek rozległych obrażeń śmierć poniosła jedna pasażerka, inna osoba doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 6 osób średniego uszczerbku na zdrowiu, 11 lekkich obrażeń, zaś 8 osób zostało narażonych na utratę życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu. Podczas zdarzenia zniszczeniu uległo mienie o wartości około 1,3 mln złotych. Tomasz U. dopuścił się powyższego czynu będąc pod wpływem substancji psychotropowej  – amfetaminy.

W ocenie prokuratury kierujący miejskim autobusem naruszył zasady bezpieczeństwa, nie dostosował taktyki i techniki jazdy do zmieniającej się sytuacji drogowej, nie zapewnił prędkości zapewniającej panowanie nad pojazdem oraz pozwalającej na przeprowadzenie manewru hamowania w sposób niepowodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Tomaszowi U. zarzuca się nadto posiadanie substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, zabezpieczonej podczas wykonywanych czynności procesowych w skrytce kabiny kierowcy.

Mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło Prokuratura