Kolejne uderzenie w gang pseudokibiców. W śledztwie występuje 41 podejrzanych

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 5 osób, które usłyszały prokuratorskie zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymania miały miejsce w Gdańsku, Łodzi, Toruniu i Warszawie. Na wniosek prokuratora podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

W minionym tygodniu policjanci CBŚP z Warszawy, przy wsparciu kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Gdańska i Łodzi przeprowadzili kolejną realizację. Skoordynowane działania odbyły się niemal jednocześnie w Gdańsku, Łodzi, Toruniu i Warszawie, gdzie zatrzymano pięciu mężczyzn. Podczas przeszukań miejsc użytkowanych przez zatrzymanych policjanci zabezpieczyli marihuanę oraz dwa podrobione hiszpańskie dokumenty tożsamości.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków w postaci marihuany oraz dwóch z zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania,  obawę matactwa oraz zagrożenie surową karą na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo prowadzone przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dokonywali przemytu z Hiszpanii i wprowadzania do obrotu na terenie Polski znacznych ilości narkotyków w postaci marihuany.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że członkowie grupy w latach 2014 – 2018 mogli przemycić z Hiszpanii, a następnie rozprowadzić na terenie kraju nawet kilka ton narkotyków. W skład zorganizowanej grupy przestępczej wchodzili pseudokibice powiązani m.in. z łódzkim, toruńskim i warszawskim klubem piłkarskim. Dotychczas w śledztwie prokurator przedstawił 105 zarzutów 41 podejrzanym.

Źródło Prokuratura Policja