Katował i znęcał się nad 5-letnimi bliźniaczkami. Akt oskarżenia w sprawie usiłowana zabójstwa

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała sądu akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu Danielowi P. oraz jego 24-letniej partnerce Klaudii K. Sprawa ma związek ze znęcaniem się nad 5-letnimi bliźniaczkami oraz usiłowaniem zabójstwa jednej z nich.

Daniel oraz Klaudia tworząc związek partnerski opiekowali się czwórką małoletnich dzieci – trójką dzieci kobiety pochodzących z jej poprzedniego związku oraz nad ich jednym wspólnym dzieckiem. Pożycie partnerów początkowo układało się dobrze, jednakże uległo ono pogorszeniu po urodzeniu ich wspólnego dziecka, co nastąpiło w 2019 r.  Wtedy to Daniel  zaczął  przejawiać  zachowania agresywne wobec dwóch bliźniaczych córek Klaudii karząc je oraz krzycząc na nie bez powodu.  Z biegiem czasu agresywne zachowania Daniela wobec dziewczynek nasilały się i zaczął on je bić rękoma i kopać nogami po całym ciele.

Do eskalacji wydarzeń doszło w dniu 22 maja ubiegłego roku, kiedy to Daniel wielokrotnie uderzając dziewczynki rękoma po całym ciele, u jednej  z nich spowodował liczne obrażenia ciała w tym ciężkie i realnie zagrażające jej życiu, w szczególności w postaci  wielomiejscowych stłuczeń  głowy z krwiakiem w obrębach mózgu oraz obrażenia nerki i wątroby, a u drugiej,  lekkie obrażenia ciała w postaci powierzchownych obrażeń i stłuczeń głowy.

Jak ustalono sposób działania Daniela wobec dziewczynki, które uległa cięższym obrażeniom był na tyle agresywny, a powstałe na jej ciele zranienia  na tyle poważne, że prokurator uznał, że zachowanie mężczyzny zmierzało do pozbawienia życia tej dziewczynki. Jak ustalono, przed śmiercią dziewczynki uchronił ją fakt szybkiego jej przewiezienia  do gdańskiego szpitala, gdzie została poddana ratującemu jej życie leczeniu. Świadkiem niniejszego zachowania 27-latka  wobec małoletnich dziewczynek była ich matka,  która pomimo ciążących na niej obowiązkach rodzicielskich nie podejmowała żadnych działań zmierzających do uchronienia ich przed agresywnym zachowaniem swojego partnera, przez co ułatwiała mu stosowanie wobec bliźniaczek przemocy fizycznej.

W związku z powyższym Daniel został oskarżony o znęcanie się nad obiema dziewczynkami oraz o usiłowanie zabójstwa jednej z nich wraz ze spowodowaniem ciężkich i lekkich obrażeń na ciałach bliźniaczek, natomiast Klaudia została oskarżona o pomocnictwo do znęcania się przez jej partnera nad jej małoletnimi córkami.

Z uzyskanej w sprawie opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej wynika, iż powstałe u poważniej zranionej dziewczynki obrażenia ciała groziły jej kalectwem oraz naraziły ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Daniel przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, przy czym z jego wyjaśnień wynika, iż jedynie niegroźnie „klepnął” dziewczynki, co było nerwową reakcją na ich zachowanie. Klaudia przesłuchana w charakterze podejrzanej również nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, a składając wyjaśnienia stwierdziła, że nigdy nie była świadkiem przemocy fizycznej jej partnera wobec jej dzieci.

Na etapie postępowania przygotowawczego wobec Daniela oraz Klaudii zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna nadal przebywa w areszcie, natomiast wobec kobiety z uwagi na fakt, że ponownie znajdowała się w ciąży, tymczasowy areszt został uchylony.  Oskarżeni dotychczas nie byli karani sądownie.

Danielowi za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa grozi kara od 8 lat pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności, Klaudii natomiast kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło Prokuratura