Gang „Bąbla” zbiorowo zgwałcił mężczyznę, by wymusić od niego pieniądze

Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 15 członkom zorganizowanej grupy przestępczej założonej i kierowanej przez Tomasza Sz. ps. „Bąbel”. Postępowanie było prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji.

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zarzucił 15 oskarżonym popełnienie łącznie 40 przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu oraz przestępstw narkotykowych.

W wyniku przestępczego procederu, którym kierował Tomasz Sz. ps. „Bąbel” wprowadzono do obrotu co najmniej 120 kg marihuany i amfetaminy oraz co najmniej 500 tabletek ekstazy. Wobec wszystkich oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

W toku postępowania prokurator ustalił, że Tomasz Sz. ps. „Bąbel” założył i kierował grupą w okresie od 2015 do 2019 r. w Kamieniu Pomorskim i okolicznych miejscowościach. Funkcjonowanie grupy jest przedmiotem wielowątkowego śledztwa, które swoim zakresem obejmuje działalność co najmniej 4 zorganizowanych grup przestępczych działających m.in. w Szczecinie oraz w innych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym Kamieniu Pomorskim, jak również Szwecji i Norwegii.

Grupy ścierały się w konkurencyjnej walce o wpływy i zyski, w tym pochodzące z tytułu handlu narkotykami. Przejawem tej walki, a zarazem eskalacji konfliktu były tragiczne w skutkach przestępstwa m.in. pobicia osób związanych z handlem narkotykami, dokonanie zbiorowego gwałtu na młodym mężczyźnie oraz rozpowszechnieniu zdjęć z tego zdarzenia w Internecie w zamiarze wymuszenia pieniędzy, spalenie samochodu ciężarowego o wartości 100 tysięcy złotych.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że grupa dokonywała obrotu znaczną ilością środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz substancjami psychotropowymi w postaci amfetaminy oraz tabletek ekstazy, oraz udzielała narkotyki innym osobom w tym małoletnim.  Ponadto grupa dokonywała przestępstw przeciwko mieniu oraz zdrowiu i życiu, w tym wobec konkurencyjnych grup przestępczych.

Ofiarami sprawców padały nie tylko osoby związane ze światem przestępczym, ale również zwykli obywatele, którzy w codziennym życiu „narazili się” liderowi tej grupy – Tomaszowi Sz. ps. „Bąbel” lub jego rodzinie. W toku postępowania prokurator ustalił, że Tomasz Sz. ps. „Bąbel” posiadał własne „bojówki”, które na jego polecenie stosowały przemoc wobec niewygodnych dla tej grupy lub jej lidera osób dokonując ich zastraszenia i pobicia lub zniszczenia ich mienia.

Źródło Prokuratura