ABW udaremniła atak terrorystyczny. Sprawcy chcieli zapobiec islamizacji Polski

Śledztwo prowadzone przez ABW zakończyło się wniesieniem aktu oskarżenia przeciwko podejrzanym, którzy przygotowywali zamach terrorystyczny.

17 grudnia 2020 r. prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia, który kończy śledztwo prowadzone przeciwko podejrzanym m.in. o czynienie przygotowań do przestępstwa polegającego na sprowadzeniu zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mających postać eksplozji materiałów wybuchowych.

Jak wynika z ustaleń ABW, atak miał zostać przeprowadzony na skonkretyzowany obiekt kultu religijnego społeczności islamskiej. Sprawcy planowali także rozprzestrzenianie substancji trujących wobec określonych osób. Chodziło o zapobieżenie „islamizacji” Polski.

Oskarżeni prezentowali skrajne poglądy, jeden z nich publicznie wskazywał także na konieczność eksterminacji grup wyznaniowych, nawoływał do przemocy, do popełnienia przestępstw, do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych oraz wyznaniowych.

Drugi ze sprawców stworzył opracowanie, swego rodzaju manifest będący uzewnętrznieniem jego osobistych uprzedzeń, islamofobii, a także nawołujący do prześladowania przybyszów spoza granic Polski – począwszy od działań o charakterze chuligańskim, zastraszającym, aż po użycie broni palnej i materiałów wybuchowych. Spisanie manifestu stanowi modus operandi, którym posłużył się Andreas BREIVIK oraz Brenton TARRANT.

W trakcie śledztwa zabezpieczono materiały wybuchowe, cztery sztuki broni palnej, w tym samodziałowy pistolet maszynowy i amunicję, a także produkty i narzędzia umożliwiające wytwarzanie niebezpiecznych materiałów i substancji. Ujawniono także, iż jeden ze sprawców wytwarzał broń palną, amunicję i materiały wybuchowe.

Akt oskarżenia wobec dwóch podejrzanych obejmuje czyny określone m.in. w kodeksie karnym, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10. Trzeci z oskarżonych usłyszał zarzut posiadania bez wymaganego zezwolenia prekursorów materiałów wybuchowych, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Źródło ABW