blank
Prostytutka / zdjęcie ilustracyjne | fot. flickr / wiedzmaAgatka

Do Sądu Okręgowego w Rzeszowie trafił akt oskarżenia wobec 15 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej czerpiącej korzyści z prostytucji. Wśród oskarżonych jest Roksana W., która kierowała zorganizowaną grupą przestępczą.

Prokurator zarzucił Roksanie W. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby. Czyny te zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Pozostałym 14 kobietom „zatrudnionym” przez Roksanę W. w agencjach towarzyskich, prokurator zarzucił branie udziału w grupie przestępczej, mającej na celu popełniania przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a polegających na odpłatnym świadczeniu usług seksualnych oraz czerpaniu z tego procederu korzyści majątkowych poprzez organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie tzw. stacjonarnych i objazdowych agencji towarzyskich.

Kobiety do pracy w agencjach werbowano za pośrednictwem internetowego portalu erotycznego. Portal służył również do pozyskiwania potencjalnych klientów. Czyny zarzucane oskarżonym kobietom objęły także czerpanie dla siebie i innych członków grupy korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby, poprzez pobieranie od prostytuujących się kobiet pieniędzy w jednorazowej kwocie nie mniejszej niż 75 złotych i nie większej niż 250 złotych. Kwoty te stanowiły połowę należności uzyskanych od jednego klienta, w zamian za świadczenie usługi seksualnej.

W toku postępowania prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie ustalił, że agencje towarzyskie prowadzone były przez Roksanę W. od drugiej połowy 2013 roku na terenie miasta Wrocławia w postaci tzw. domówek – mieszkaniówek. Oskarżona w wynajmowanych  przez siebie mieszkaniach zatrudniła kilka kobiet, które świadczyły w nich odpłatne usługi seksualne.

W trakcie śledztwa prokurator ustalił, że z początkiem 2016 roku Roksana W. nadała działalności zorganizowany charakter i stworzyła strukturę zatrudnienia. W  agencjach towarzyskich oprócz kobiet prostytuujących się, pracowały także kobiety, określane jako telefonistki. Do ich obowiązków należało odbieranie telefonów od klientów, udzielanie im informacji o miejscu, w jakim świadczona będzie usługa seksualna, a także rozliczanie utargu z danego dnia i przekazywanie Roksanie W. pieniędzy w należnej jej części. Środki pieniężne dla kierującej grupą przestępczą przekazywały również tzw. liderki tj. wskazane przez nią zaufane i najdłużej pracujące prostytutki.

W prowadzonych przez Roksanę W. agencjach towarzyskich na terenie Wrocławia oraz wielu innych miastach w kraju cena za wyświadczenie jednej usługi seksualnej wahała się od 120 do nawet 500 złotych. Każda z zatrudnianych w taki sposób kobiet połowę kwoty uzyskanej z prostytucji przekazywała Roksanie W.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że Roksana W. w okresie od 2013 roku do stycznia 2019 roku, w ramach zarządzanych przez siebie stacjonarnych i wyjazdowych agencji towarzyskich, z prostytucji innych osób osiągnęła korzyść majątkową w łącznej kwocie nie mniejszej niż 2,2 miliona złotych.

Przeczytaj również: