27 listopada w godzinach wieczornych prokurator z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie ogłosił zarzuty 10 dyrektorom sądów. Zostali oni zatrzymani w związku ze sprawą przywłaszczenia prawie 25 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

W toku śledztwa ustalono, że podejrzani dyrektorzy sądów przyjmowali korzyści majątkowe w określonej wysokości w zamian za przychylność w kwestiach dotyczących zlecania usług podmiotom gospodarczym współpracującym z Sądem Apelacyjnym w Krakowie, jak też nadzorowania realizacji usług przez te podmioty oraz aprobatę i dyspozycyjność względem podejrzanego Andrzeja P. – Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie w zakresie podejmowanych przez niego decyzji związanych z zarządzaniem mieniem sądów.

Podejrzani dyrektorzy sądów przyjęli, tytułem rzekomej zapłaty za wykonanie prac zleconych w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne z określonymi podmiotami gospodarczymi, które miały charakter fikcyjny i w rzeczywistości nie były zrealizowane, bądź obejmowały zakres prac wykonanych w ramach obowiązków służbowych, pieniądze:

  • Roman P. –  były Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – w łącznej kwocie co najmniej 47 tysięcy 400 złotych.
  • Jacek G. – pełniący funkcję Dyrektora Sądu Okręgowego  w Tarnowie – w łącznej kwocie co najmniej 231 tysięcy 500 złotych,
  • Edward K. – były Dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach – w łącznej kwocie co najmniej 227 tysięcy 750 złotych,
  • Józef K. – pełniący funkcję Dyrektora Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – w łącznej kwocie co najmniej 170 tysięcy 500 złotych,
  • Bolesław R. – pełniący funkcję Dyrektora Sądu Okręgowego w  Krakowie – w łącznej kwocie co najmniej 130 tysięcy złotych,
  • Mirosław S. – Dyrektor Sądu Rejonowego w  Zakopanem – w łącznej kwocie co najmniej 22 tysiące złotych,
  • Andrzej Cz. – pełniący funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Oświęcimiu – w łącznej kwocie co najmniej 13 tysięcy złotych,
  • Mariusz B. – pełniący funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Chrzanowie – w łącznej kwocie co najmniej 4 tysiące złotych,
  • Mateusz W. – pełniący funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Olkuszu – w łącznej kwocie co najmniej 4 tysiące złotych,
  • Ryszard P. – pełniący funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Wadowicach – w łącznej kwocie co najmniej 4 tysiące złotych.

Prokurator zarzucił podejrzanym popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym.

W toku śledztwa ustalono ponadto, że podejrzani dyrektorzy sądów, wspólnie z innymi podejrzanymi w tej sprawie, brali udział w tzw. praniu brudnych pieniędzy. Dochodziło do tego poprzez podpisywanie fikcyjnych umów oraz poświadczających nieprawdę rachunków potwierdzających ich realizację, a także posługiwanie się tymi dokumentami.

Po wykonaniu wszystkich czynności procesowych z udziałem części podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze wobec czterech podejrzanych dyrektorów Sądów Rejonowych: w Wadowicach, w Oświęcimiu, w Chrzanowie oraz w Olkuszu. Z pozostałymi podejrzanymi czynności będą kontynuowane jeszcze w dniu dzisiejszym (28 listopada 2017 roku). Po ich zakończeniu prokuratorzy podejmą decyzje o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych, w tym o wystąpieniu do Sądu z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Dotychczas w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie dotyczącego przywłaszczenia prawie 25 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie prokuratorskie zarzuty usłyszało już 16 osób, w tym wiele osób pełniących kierownicze funkcje w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie oraz w Centrum Zakupów Dla Sądownictwa w Krakowie. Zarzuty usłyszeli również przedsiębiorcy, którzy wystawiali na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie fikcyjne faktury VAT i inne dokumenty poświadczające rzekome wykonanie zleceń na rzecz tego sądu w celu uzyskania nienależnych środków pieniężnych. Wśród podejrzanych są między innymi: były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Główna Księgowa tego sądu i Dyrektor Centrum Zakupów Dla Sądownictwa.

Wobec 8 podejrzanych, w tym 5 były pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie, stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec 8 podejrzanych prokuratorzy zastosowali środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

W toku postępowania dotychczas zabezpieczono mienie o łącznej wartości prawie 8 milionów złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Przeczytaj również: